Grote Duitse teler bereikt betere resultaten met ClimaScan+

Betere groeiresultaten dankzij het draadloze sensorsysteem.

Scherzer & Boss Fruchtgemüse GmbH teelt tomaten, paprika's en komkommers op een totale oppervlakte van negen hectare. Hun groenten worden onder glas geteeld in een volledig gesloten teeltsysteem. All het water en de ongebruikte voedingsstoffen worden na behandeling teruggegeven aan de planten. Het kasklimaat, voedingsstoffen en waterbronnen worden allemaal nauwkeurig geregeld. Maar ondanks dat was het kasklimaat niet homogeen en kwamen er op verschillende locaties in de kas ongewenste groeiverschillen voor. Daarom wilde de teler een exact inzicht krijgen in het microklimaat van zijn kas om deze groeiverschillen te elimineren en zo zijn opbrengst te optimaliseren.

Via onze partner Climeco Engineering is een ClimaScan+ systeem met 50 draadloze sensoren geleverd. Hierdoor kan de teler gericht aan de slag met het verbeteren van zijn kasklimaat. Een uitstekende opdracht voor ClimaScan+. Voor meer informatie of een deskundig advies van onze partner Climeco Engineering, ga naar www.climeco.eu

Normaal worden de temperatuur en vochtigheid in een kas gemeten met behulp van een meetbox. Deze meetbox wordt op een specifieke locatie in de kas geïnstalleerd en is daarom één vast meetpunt. Temperatuurverschillen kunnen optreden op de wanden, in specifieke hoeken of bijvoorbeeld op schaduwplekken in de kas, die niet worden gedetecteerd door de meetbox.

De draadloze sensoren van het Hotraco Horti ClimaScan+ systeem kunnen op verschillende posities in de kas worden gemonteerd en detecteren daarom temperatuur en vochtigheid in de kas. Ze tonen temperatuurverschillen in de kas in één oogopslag en bieden een duidelijke analyse van de situatie. Ongeveer 50 draadloze sensoren beslaan ongeveer 2 hectare kasoppervlak.

Door ClimaScan+ sensoren te installeren, kon de Duitse teler vaststellen dat significante temperatuurverschillen tot 5 graden Celsius in een deel van de kas optraden. Door de exacte locaties van de temperatuurverschillen te kennen, kon hij nu de temperatuurstroom handmatig aanpassen. Bijvoorbeeld door extra ventilatoren te installeren om warme lucht naar de gewenste gebieden te circuleren of door handmatig verwarmingsbuizen op een specifieke locatie te openen.

Vanwege het feit dat de ClimaScan+ sensoren eenvoudig kunnen worden verwijderd en verplaatst naar andere gebieden in het totale kascomplex, is de teler in staat om het volledige kasoppervlak te bedekken en te analyseren en de juiste maatregelen in alle secties te nemen.

De voordelen van ClimaScan+ in één oogopslag

ClimaScan+ is volledig draadloos en biedt perfect inzicht in de warmteverdeling. Door het creëren van een optimale homogene klimaatomgeving in de kas is er minder kans op gewasziekten, het zorgt voor een gelijkmatigere groei en efficiënter oogsten. De teler is in staat om duurzamer en gezonder te telen met lagere energiekosten.